Algemeen

Plantactie in de gemeente Echt-Susteren


Stichting IKL organiseert ook dit jaar een campagne voor het aanplanten van streekeigen landschapselementen. Bewoners of organisaties uit de gemeente Echt-Susteren kunnen gebruik maken van de speciale plantregeling. Het gaat hier om de aanleg van landschappelijk groen in de vorm van zowel loofbomen alleenstaand of in groepen of rijen, hoogstamboomgaardjes, heggen of kleine bosschages.

De regeling biedt de mogelijkheid voor het verkrijgen van struiken en bomen met boompalen en boomkorf. Onderdeel van de regeling vormt een advies ter plekke en het opstellen een plantplant met een deskundige van de stichting IKL. Deze plantregeling wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Echt-Susteren.

De campagne is gericht op versterking van het authentieke landschap én het vergroten van burgerbetrokkenheid. Grondeigenaren en plaatselijke organisaties zoals dorpsraden, buurtverenigingen, heemkunde- verenigingen en natuurverenigingen kunnen middels de plantregeling hun groene ideeën verwezenlijken.
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties