Algemeen

Maaien van gemeentelijke bermen

Door Gemeente Echt-Susteren

Volgende week starten we met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen.
|Doorsturen